Aktualności

ODSŁUCHAJ
03.07.2020

Zatrzymaj deszczówkę!

Zdjęcie Artykułu

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków o dotacje w ramach programu "Moja Woda".

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, mogą ubiegać się o dotację do wysokości do 5 tys. zł na przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. W efekcie tego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).
Szczegóły dotyczące programu, w tym procedury ubiegania się o dotację, znajdują się na stronie WFOŚiGW:

https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/moja-woda/w_498,cel-programu 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 495

Powrót