Aktualności

ODSŁUCHAJ
10.07.2020

Zapowiedź lipcowej sesji

Zdjęcie Artykułu

17 lipca br. o godz. 12.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu. Obrady - tak jak ostatnio - będą bez udziału publiczności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2020 - 2030,
  b) udzielenia pomocy rzeczowej przez gminę Strzegom województwu dolnośląskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów"
 6. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
 7. Zamknięcie sesji.

Ze względu na trwający stan epidemii na terenie kraju oraz w związku z koniecznością zapewnienia wszelkich środków ostrożności i bezpiecznych odległości między uczestnikami, obrady sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu odbędą się bez udziału publiczności, a liczbę uczestników ograniczono do minimum.

Obrady będą transmitowane na żywo na stronie internetowej

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 672

Powrót