Aktualności

ODSŁUCHAJ
24.07.2020

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Zdjęcie Artykułu

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.


Kto może otrzymać pomoc?

Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.
 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.
 

Gdzie szukać pomocy?

Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl; 
Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.
 

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 692

Powrót