Aktualności

ODSŁUCHAJ
03.08.2020

Informacja dot. azbestu

Zdjęcie Artykułu

Urząd Miejski w Strzegomiu ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Strzegom w 2020 r.". Trzy firmy odmówiły podpisania z gminą umowy.

Gmina Strzegom będzie występować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zmianę terminu wykonania usługi, który na dzień dzisiejszy jest wyznaczony na 15 września br.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 436

Powrót