Aktualności

ODSŁUCHAJ
29.09.2020

Rozpoczęto roboty budowlane w Rusku

Zdjęcie Artykułu

W trzeciej dekadzie września br. ruszyły roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej we wsi Rusko. Prace rozpoczęto od oczyszczalni ścieków i prowadzone będą w kierunku wioski. Wykonawcą zadania jest firma HYPMAR z Modlęcina.

Łącznie wybudowanych zostanie prawie 2,5 km sieci kanalizacji grawitacyjno – tłocznej. Ze względu na uksztaltowanie terenu dla dwóch budynków mieszkalnych zamontowane zostaną przydomowe przepompownie ścieków. Zakończenie prac planowane jest w czerwcu 2021 r.

Całość zadania to kwota ok. 3 mln zł, w tym 1,95 mln zł to dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

- W związku z trwającymi pracami i utrudnieniami w ruchu drogowym prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość – podkreśla Dorota Borkowska, prezes strzegomskiej spółki WIK.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 242

Powrót