Aktualności

ODSŁUCHAJ
29.09.2020

Będą podwyżki stawki bazowej za czynsz

Zdjęcie Artykułu

Przyjęta przez radnych Rady Miejskiej w Strzegomiu w czerwcu br. uchwała ws. "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Strzegom na lata 2020-2024" znosi podział budynków wybudowanych przed 1945 r. oraz po tym okresie. W obecnej chwili zgodnie z orzecznictwem podział ten nie stanowi kryterium oceny stanu technicznego nieruchomości.

Wobec powyższego została wprowadzona jedna obowiązująca stawka, co w konsekwencji pociąga za sobą zmiany w stawkach za najem socjalny oraz najem pomieszczeń tymczasowych.

Do tej pory obowiązywały dwie stawki bazowe czynszu za lokale mieszkalne:

  1. dla budynków wybudowanych po 1945 r.
  2. dla budynków wybudowanych przed 1945 r., który to podział miał odzwierciedlać stan techniczny budynków.

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpi podwyżka stawki bazowej czynszu. Miesięczna stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego gminy Strzegom będzie wynosić 5,04 zł/m2, natomiast stawka czynszu za najem socjalny lokali oraz tymczasowych pomieszczeń będzie wynosić 2,52 zł/m2.
Podwyżka stawek bazowych czynszu pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które wykorzystane zostaną na bieżące utrzymanie lokali, konserwację i utrzymanie należytego stanu technicznego nieruchomości oraz zwiększenie zakresu przeprowadzanych remontów mieszkań i budynków.

Obecne stawki kształtują się na poziomie:

mieszkalne                   

socjalne

wybudowane przed 1945 r.

3,30 zł/m2

wybudowane  po 1945 r.    

4,20zł/m2

wybudowane przed 1945 r.

1,65 zł/m2

wybudowane  po 1945 r.    

2,10zł/m2

 

Stawka 4,20 zł/m2 obowiązuje od października 2015 r., natomiast stawka 3,30 zł/m2 obowiązuje od kwietnia 2019 r.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 307

Powrót