Aktualności

ODSŁUCHAJ
17.11.2020

Stanowisko burmistrza Strzegomia odnośnie zamknięcia Publicznego Przedszkola nr 2 w Strzegomiu

Zdjęcie Artykułu

 

Szanowni Państwo!

Informuję, że zamknięcie Przedszkola nr 2 nastąpiło z przyczyn organizacyjnych (nieobecność wszystkich nauczycieli) i zostało uzgodnione z Kuratorium Oświaty. Nie wystąpiły przyczyny epidemiologiczne, dlatego Stacja Powiatowa Sanepidu w Świdnicy nie wydała decyzji o zamknięciu.

Informuję, że już dwa tygodnie temu wsparłem przedszkola, przenosząc obsługę ze szkół do przedszkoli, tam gdzie dyrektorzy wyrazili taką potrzebę.

W związku z niską frekwencją dzieci w przedszkolach - wychodząc naprzeciw rodzicom, którzy nie mają gdzie zostawić dzieci, ponieważ pracują - podjąłem decyzję o uruchomieniu dodatkowego oddziału w Przedszkolu nr 1 dla dzieci z Przedszkola nr 2, które przeszły wraz z panią dyrektor i kadrą obsługi.

Podkreślam jeszcze raz, że decyzja nie została podjęta z przyczyn epidemiologicznych, lecz organizacyjnych, była także konsultowana ze Stacją Powiatową Sanepidu w Świdnicy.

Jako organ prowadzący codziennie monitoruję sytuację w przedszkolach i jeśli w którymś z nich wystąpią problemy kadrowe będę na nie reagować.

Decyzję o zamknięciu placówek z przyczyn epidemiologicznych podejmuje sanepid i w takiej sytuacji dzieci nie mogą być przenoszone do innych placówek.

Jednocześnie informuję, że dyrektor przedszkola i nauczyciele nie mogą podejmować decyzji o ograniczaniu dostępu do wychowania przedszkolnego zdrowych dzieci bez zgody organu prowadzącego. Do dnia wczorajszego nie podjąłem żadnej takiej decyzji.

Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 457

Powrót