Aktualności

ODSŁUCHAJ
04.03.2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzegom – ważna informacja dla mieszkańców!

Zdjęcie Artykułu

Gmina Strzegom przystąpiła do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzegom, utworzenia bazy danych do oceny gospodarki energią oraz inwentaryzacji źródeł niskiej emisji.

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) jest kontynuacją dotychczasowego PGN, opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii – producentów, dostawców i odbiorców.

Celem wdrażania PGN jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Strzegom poprzez kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich i kontynuowanych działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, wymianę kotłów na ekologiczne, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.

 

WAŻNE!

Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy Strzegom oraz jej mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Programu Czyste Powietrze, Programu Mój Prąd oraz innych.

 Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, w marcu 2021 roku przeprowadzona zostanie inwentaryzacja źródeł niskiej emisji (rodzaj i typ ogrzewania) przez upoważnionych przez Burmistrza Strzegomia, pracowników EKO-TEAM ze Zgorzelca.

Jednocześnie trwa akcja inwentaryzacyjna na stronie internetowej http://pgnstrzegom.ankietaplus.pl. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o ilości emisji CO2, zużyciu energii oraz jej produkcji. Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania końcowego. Ankieta jest anonimowa i dotyczy nieruchomości zamieszkałej.

 

Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz ze wzorem ankiet są udostępnione do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu www.strzegom.pl

 


Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy dokumentu EKO – TEAM Sebastian Kulikowski tel. 733 448 668, 691 015 026 fax. 75 613 81 34, e-mail: ekoteam.kulikowski@gmail.com

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.

 


PLIK DO POBRANIA:

Ikona pdfAnkieta do mieszkańców, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [264.82 KB]


 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 299

Powrót