Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Aktualności

ODSŁUCHAJ
30.03.2021

Zdalny angielski

Zdjęcie Artykułu

Drugi rok osiem szkół podstawowych realizuje projekt „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Obecnie uczniowie klas VIII realizują zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze i zajęcia rozwijające z języka angielskiego „zdalnie”. W czasie zajęć prowadzonych „zdalnie” nauczyciele korzystają z dostępnych mediów społecznościowych, stosując aktywne metody nauczania języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są w szkołach na platformie MC Teams zgodnie  z  harmonogramem zajęć w poszczególnych szkołach umieszczonym na stronach internetowych szkół.

Głównym celem  projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, wykształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia nauczycieli  do  ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu pracownie językowe szkół doposażono w szafy mobilne i sprzęt multimedialny, tj.  tablicę interaktywną, projektor, zestaw pilotów do testów i laptopy w liczbie uczniów biorących udział w zajęciach. Zakupiono również programy dydaktyczne, słowniki, lektury anglojęzyczne i fiszki ułatwiające uczenie się języka angielskiego.

Wszystkie pomoce wykorzystywane są w bieżącej pracy z uczniem.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest 31 maja br.

 

 

Projekt „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Strzegom” realizowany przez gminę Strzegom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr RPDS.10.02.04-02-0001/18-00

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 1603

Powrót