Aktualności

ODSŁUCHAJ
13.05.2021

Prace w Rusku na ukończeniu

Zdjęcie Artykułu

Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z montażem 3 szt. przepompowni w Rusku są na końcowym etapie budowy. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca br.

Do wykonania pozostało około 120 m sieci kanalizacji tłocznej, uzbrojenie przepompowni, jej rozruch i próby, montaż dwóch przepompowni przydomowych oraz studnie kontrolne na kanale tłocznym.

Całość zadania to kwota ok. 3 mln zł, w tym blisko 2 mln zł to dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na operację typu "Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii".

- W związku z trwającymi pracami i utrudnieniami w ruchu drogowym prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość. Po zakończeniu prac budowlanych i odbiorze inwestycji mieszkańcy będą mieli obowiązek podłączania nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - podkreśla Dorota Borkowska, prezes spółki WiK Strzegom.

Roboty budowlane będące kolejnym etapem kanalizowania wsi Rusko składające się z dwóch zadań, które połączą budowaną kanalizację sanitarną w miejscowości Rusko, poprzez Jaroszów, z Oczyszczalnią Ścieków w Strzegomiu zbliżają się również do końca. Zakończono budowę odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o średnicy 110 mm oraz grawitacyjnej o średnicy 200 mm w obrębie miejscowości Rusko oraz miejscowości Jaroszów. Trwają prace przy montażu przepompowni ścieków. Do wykonania pozostanie rozruch przepompowni oraz przywrócenie nawierzchni dróg do pierwotnego stanu.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 31 maja br. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, w formie ryczałtu, wynosi blisko 915 tys. zł brutto.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 237

Powrót