Aktualności

ODSŁUCHAJ
10.06.2021

Wspieraj SENIORA 70+

Zdjęcie Artykułu

W tym trudnym okresie, jakim jest pandemia, szczególną ochroną należy otoczyć osoby starsze i schorowane dla ich bezpieczeństwa. To właśnie z myślą o nich został stworzony program "Wspieraj seniora".

Jego założeniem jest zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej oraz innych osób, które nie mają możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu w ramach programu "Wspieraj seniora" po otrzymaniu zgłoszenia, weryfikują je i ustalają usługę wsparcia według potrzeb seniora. Udzielają pomocy w szczególności przy zakupie i dostarczeniu, zgodnie ze wskazanym zakresem artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej i środków czystości, wyrzucania nieczystości stałych. Zgodnie z potrzebą dokonują również opłat mieszkaniowych. Ustalają terminy wizyt lekarskich oraz realizują przepisane e-recepty. Udzielają wsparcia emocjonalnego i szeroko pojętego poradnictwa.

 

Na zdjęciu plakat dot. programu „Wspieraj seniora”

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 123

Powrót