Aktualności

ODSŁUCHAJ
21.10.2021

Młodzież Zespołu Szkół dba o Cmentarz Żydowski

Zdjęcie Artykułu

Po raz kolejny młodzież z Zespołu Szkół uczestniczyła w akcji Sprzątania Cmentarza Żydowskiego w Strzegomiu. Akcja ta ma na celu przywrócenie pamięci pochowanych i zapomnianych Żydów, których rodziny często nie przeżyły wojny lub zmuszone były do emigracji.

Celem przedsięwzięcia jest przekazywanie wiedzy o dziedzictwie materialnym i niematerialnym młodszemu pokoleniu oraz kształtowanie właściwych postaw świadomości i szacunku do dziedzictwa narodowego.

Udział klasy IV Technikum Handlowego pod opieką wychowawcy Anny Czubali w porządkowaniu cmentarza to namacalne spotkanie z historią Strzegomia i jej dziedzictwem kulturowo-religijnym. Uczestnicy akcji przekonali się, że mogą mieć wpływ na kształtowanie rzeczywistości i na pomoc w zachowaniu bogatego dziedzictwa miasta.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 182

Powrót