Aktualności

ODSŁUCHAJ
29.11.2021

Budowa TBS-ów w Strzegomiu

Zdjęcie Artykułu

Kilka miesięcy temu – w związku z wizytą szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka w Strzegomiu – pisaliśmy o otrzymaniu wsparcia w wys. ponad 3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę osiedla mieszkaniowego na ul. Parkowej, które gmina będzie realizować wspólnie z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Świdnicy. W ostatnich dniach nastąpiło ostateczne zaakceptowanie koncepcji. Projekt zakłada budowę 3 budynków po 44 mieszkania (łącznie 132) z garażami w podziemiu wraz z zagospodarowaniem terenu.

W tym miejscu powstanie osiedle budynków na ul. Parkowej w Strzegomiu

 

Inwestycja będzie realizowana m.in. w oparciu o kredyt Banku Gospodarstwa Krajowego, przyznany na preferencyjnych warunkach z wykorzystaniem finansowania z Funduszu Dopłat – kwota ponad 22,7 mln zł. Wartość inwestycji wynosi blisko 43 mln zł. Gmina wniosła od siebie nieruchomość gruntową oraz część kapitału celem nabycia udziałów w spółce. Dużą część stanowi w/w wsparcie w wys. ponad 3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. W projekcie budżetu gminy Strzegom na przyszły rok została ujęta kwota 2 mln zł na ten cel, zaś w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 r. kwota 1,95 mln zł.

W ostatnim okresie w Strzegomiu nastąpił duży rozwój budownictwa mieszkaniowego. Budowa mieszkań w systemie TBS, czyli mieszkań na wynajem o umiarkowanej wysokości czynszów z przeznaczeniem dla osób, które posiadają średniej wielkości dochody, ma – w zamyśle strzegomskich władz samorządowych – nakłonić do powrotu młodych ludzi do naszego miasta. Mieszkania przeznaczone byłyby również dla emerytów i seniorów, którzy szukają lokum w dobrym standardzie, zabezpieczającego ich potrzeby mieszkaniowe.

Przypomnijmy, że Urząd Miejski w Strzegomiu kilkanaście miesięcy temu przeprowadził badania ankietowe, mające na celu określenie potrzeb rynku mieszkaniowego w Strzegomiu.

Ikona pdfOstateczny projekt osiedla, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [648.60 KB]

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 651

Powrót