Aktualności

ODSŁUCHAJ
01.12.2021

Wyczyścili rowy melioracyjne

Zdjęcie Artykułu

Gmina Strzegom udzieliła dotacji (pomocy finansowej) w wysokości 110 tys. zł Spółce Wodnej w Strzegomiu na realizację zadania związanego z konserwacją gruntowną urządzeń melioracji szczegółowej na długości 7075 mb.

Konserwacja polegała na wykoszeniu, wygrabieniu porostów z dna i skarp rowów, ścinaniu i karczowaniu krzaków, oczyszczeniu terenu z pozostałości po wykarczowaniu ze spaleniem na miejscu, odmuleniu dna rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp, rozplantowaniu urobku na krawędzi skarpy lub wywóz i składowanie.

Miejscem realizacji zadania były rowy melioracyjne oraz grunty rolne zlokalizowane w gminie Strzegom, obręb: Granica, Stawiska, Morawa, Strzegom, Jaroszów, Kostrza, Żelazów, Strzegom, Żółkiewka, Godzieszówek, Tomkowice, Olszany, Grochotów, Stawiska, Goczałków Górny i Goczałków.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 232

Powrót