Aktualności

ODSŁUCHAJ
04.01.2022

Uwaga właściciele nieruchomości i mieszkańcy

Zdjęcie Artykułu

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałych w 2022 r. nie ulega zmianie oraz konto do wpłaty pozostaje bez zmian. Prośba więc o kontynuowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

W przypadku potrzeby otrzymania blankietów rachunku do opłat prosimy o kontakt telefoniczny tel. 74 8560 570 lub o zgłoszenie się osobiste do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (pokój nr 16).

W przypadku wprowadzenia zmiany stawki opłaty lub nr konta bankowego – każdy właściciel nieruchomości oraz mieszkaniec gminy zostanie pisemnie poinformowany.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 506

Powrót