Aktualności

ODSŁUCHAJ
29.04.2022

Podnieść kompetencje u uczniów

Zdjęcie Artykułu

Gmina Strzegom realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich "Wszyscy razem w poszukiwaniu wiedzy - wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Strzegom", realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPDS.10.02.01-02-0067/21.

Na zdjęciu jedna z wycieczek w ramach tego projektu oświatowego

 

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu 259 uczniów z klas V i VI odwiedziło Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu i ExploraPark Nauki i Techniki w Wałbrzychu. Młodzież uczestniczy także w zajęciach rozwijających zainteresowania i zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie trzech przedmiotów: matematyki, biologii i geografii.

Całkowita wartość projektu:198 464,35 zł
85% ze środków Unii Europejskiej: 168 694,63 zł
15% ze środków gminy Strzegom: 29 769,72 zł

 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 121

Powrót