Aktualności

ODSŁUCHAJ
01.08.2022

Zwrot podatku akcyzowego

Zdjęcie Artykułu

Urząd Miejski w Strzegomiu informuje, że w dniach od 1 do 31 sierpnia br. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Prosimy się o prawidłowe wyliczenie powierzchni użytków rolnych. Rolnik, który dzierżawi grunty składa oświadczenie od kogo dzierżawi oraz powierzchnię dzierżawy - dodaje do własnej powierzchni i wstawia we wniosku w rubryce użytki rolne w punkcie IV.

W 2022 roku przysługuje:

  • 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  • 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
    (wymagane aktualne zaświadczenie z ARiMR o podsiadaniu bydła)

We wniosku obowiązkowo należy wypełnić numer konta bankowego, na które zostaną przekazane należności.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 504

Powrót