Aktualności

ODSŁUCHAJ
30.11.2022

Burmistrz Strzegomia zaprasza na spotkanie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych!

Zdjęcie Artykułu

W związku z zamiarem przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z terminem obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2023 r., informujemy, że zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nadal będą objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Niestety, w wyniku przeprowadzenia szeregu analiz systemu gospodarki odpadami na terenie gminy nasuwa się główny wniosek, który dotyczy konieczności zwiększenia stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości.

Zgodnie z wyliczeniami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stawka opłaty może wzrosnąć o około 300 do 400%.
Należy podkreślić w tym miejscu, że stawki opłaty w gminie Strzegom w porównaniu z innymi gminami w Polsce są na bardzo niskim poziomie. Przykładowe stawki prezentuje tabela poniżej.

Ważne!

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w chwili ogłoszenia informacji o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, właściciel nieruchomości niezamieszkałej na podstawie złożonego oświadczenia może zostać wyłączony z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym obowiązywać będzie nowa umowa na odbieranie odpadów komunalnych, tj. od dnia 1 kwietnia 2023 r. Jednocześnie zobowiązany jest do podpisania indywidualnej umowy na odbiór odpadów z firmą ujętą w Rejestrze Działalności Regulowanej.

W związku z zaistniałą sytuacją burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta zaprasza wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, tj.:

1) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Strzegom, w tym:

 • właścicieli lokali handlowych i usługowych,
 • właścicieli lokali gastronomicznych,
 • właścicieli zakładów wytwórczych i pozostałej działalności gospodarczej,
 • właścicieli przychodni lekarskich,
 • właścicieli hoteli,

2) zarządzających lub właścicieli nieruchomości typu:

 • budynek użyteczności publicznej,
 • szkoła, przedszkole, żłobek,
 • bank,
 • cmentarze,
 • obiekty sportowe,
 • ogródki działkowe.

na spotkanie dotyczące odbioru odpadów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 listopada br. o godzinie 16:00 w Strzegomskim Centrum Kultury

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 557

Powrót