Aktualności

ODSŁUCHAJ
30.11.2022

BARDZO WAŻNA informacja o preferencyjnej sprzedaży węgla w gminie Strzegom

Zdjęcie Artykułu

Z osobami, które złożyły wniosek o preferencyjny zakup węgla i zostały zweryfikowane pozytywnie pracownik Urzędu Miejskiego w Strzegomiu będzie kontaktował się telefonicznie z prośbą o niezwłoczne stawienie się do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w celu:

Na zdjęciu węgiel (foto poglądowe).

 

1) pobrania potwierdzenia o możliwości zakupu węgla na warunkach preferencyjnych (pokój 14 na parterze budynku Urzędu Miejskiego);
2) dokonania na poczet ceny zakupu węgla wpłaty przelewem na rachunek bankowy gminy Strzegom: numer 81 1090 2343 0000 0005 9800 0229 (w tytule należy wpisać: imię i nazwisko, adres osoby uprawnionej do zakupu, nazwę sortymentu (np. KWK STASZIC – węgiel orzech, KWK ROW RUCH RYDUŁTOWY – węgiel orzech lub KWK PIAST – ZIEMOWIT RUCH WOLA – ekogroszek).

Osoby nieposiadające konta bankowego mogą dokonać zapłaty w kasie Urzędu Miejskiego gotówką lub kartą płatniczą.

3) odbioru faktury potwierdzającej wpłatę. W przypadku przelewów bankowych odbiór faktury jest możliwy po zaksięgowaniu pieniędzy na rachunku gminy;

Odbiór węgla będzie odbywał się we wskazanym punkcie w Strzegomiu:  

  1. "OPAŁ" Maria Gajecka, ul. Aleja Wojska Polskiego 72;
  2. Prywatny skład opału „CELMET”, ul. Bracka 2

po okazaniu faktury sprzedaży.

Informujemy, że oferowany węgiel pochodzi z polskich kopalń grupy PGG:

  • KWK STASZIC
  • KWK ROW RUCH RYDUŁOWY
  • KWK PIAST- ZIEMOWIT RUCH WOLA

4) Cena węgla – 2000 zł / tona, do ceny 2000 zł brutto/tonę nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

5) Mieszkaniec po opłaceniu faktury za zakupiony węgiel niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia zapłaty odbiera węgiel z wyznaczonego punktu sprzedaży węgla.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 783

Powrót