Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Aktualności

ODSŁUCHAJ
22.03.2023

WAŻNE! Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2023 r.

Zdjęcie Artykułu

Informujemy wszystkich mieszkańców gminy Strzegom o podpisaniu nowej umowy na świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie naszej gminy. Nowa umowa obowiązuje od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2025 r. Wykonawcą usługi została firma ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o.

 W związku z nową umową, od 1 kwietnia 2023 r. nastąpi szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania odpadami, które zapowiadane były już od grudnia 2022 r.

 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 

  1. Zmiana stawek opłat

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańca
od 1 kwietnia 2023 roku wyniesie:

32 zł miesięcznie

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstwa, zakłady usługowe, szkoły, instytucje, itp.)
od 1 kwietnia 2023 roku wyniesie:

19,05 zł za pojemnik o pojemności 120 l miesięcznie

Warto podkreślić, że nowa stawka opłaty dla mieszkańca jest jedną
z najniższych stawek obowiązujących w województwie dolnośląskim.

W związku ze zmianami w opłatach informujemy, że:

  • nie ma konieczności składania nowych deklaracji dotyczących opłat;
  • każdy właściciel nieruchomości otrzyma w kwietniu 2023 r. „Informację w sprawie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 r.” uwzględniającą nowe stawki;
  • pierwszą opłatę uwzględniającą nowe stawki należy uiścić do 20 maja 2023 r.
 2. Większe zniżki za kompostownik

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym otrzymają zwolnienie z opłaty w wysokości 5 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Dotychczasowe zwolnienie wynosiło 3 zł od budynku jednorodzinnego, bez względu na liczbę mieszkańców.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z tej formy zwolnienia, poprzez złożenie deklaracji w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Transportu.

3. Zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych

Najważniejszym czynnikiem, który zapewnił niską stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca jest zmiana częstotliwości odbioru odpadów.

Od 1 kwietnia 2023 roku ustala się następującą częstotliwość odbioru wszystkich rodzajów odpadów:

  • z części wiejskiej gminy oraz z budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Strzegomia – raz na dwa tygodnie;
  • z budynków wielolokalowych na terenie Strzegomia – raz na tydzień.

Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów w 2023 roku zostanie dostarczony każdemu właścicielowi nieruchomości. Dostępny jest on również w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz na stronie internetowej czysty.strzegom.pl.

4. Zmiana częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony odbierane będą raz na kwartał.

W związku z tą zmianą przypominamy, że odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione przy boksach lub pojemnikach nie wcześniej jednak niż 24 godziny przed terminem odbioru określonym w harmonogramie.

Przypominamy, że zbiórkę powyższych odpadów prowadzi również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się
w Strzegomiu przy Alei Wojska Polskiego 75.

PSZOK funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00, we wtorek do godz. 17.00.

 

Wszelkich informacji dotyczących zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi udziela Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Transportu Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu, pok. 16, tel. 74 8560 570; 74 8560 562.

Ikona pdfGmina Strzegom harmonogram SZKŁO + PAPIER + WIELKOGABARYTOWE - ENERIS ECU -2023 całość, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [113.91 KB]

Ikona pdfGmina Strzegom harmonogram ZMIESZANE + TWORZYWA + BIO - ENERIS ECU - 2023 całość, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [109.48 KB]

Ikona pdfMiasto Strzegom harmonogram SZKŁO + PAPIER + WIELKOGABARYTOWE - ENERIS ECU - 2023 całość jednorodzinna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [127.48 KB]

Ikona pdfMiasto Strzegom harmonogram SZKŁO + PAPIER + WIELKOGABARYTOWE - ENERIS ECU - 2023 całość wielolokalowa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [133.28 KB

Ikona pdfMiasto Strzegom harmonogram ZMIESZANE + TWORZYWA + BIO - ENERIS ECU - 2023 całość jednorodzinna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [111.09 KB]

Ikona pdfMiasto Strzegom harmonogram ZMIESZANE + TWORZYWA + BIO - ENERIS ECU - 2023 całość wielolokalowa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [109.64 KB]

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 4057

Powrót