Aktualności

ODSŁUCHAJ
23.05.2023

Zapowiedź majowej sesji

Zdjęcie Artykułu

We wtorek 30 maja br. w dużej sali konferencyjnej strzegomskiego magistratu odbędzie się LIV sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu. Początek obrad o godz. 15:00.

Na zdjęciu Urząd Miejski w Strzegomiu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr LIII/23 z sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu.
 5. Powołanie komisji wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2023 - 2032,
  b) w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2023,
  c) w sprawie udzielenia w roku 2023 dotacji z budżetu gminy Strzegom na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Strzegom,
  d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obr. wsi Godzieszówek, w gminie Strzegom,
  e) w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia",
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
 8. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.
Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 323

Powrót