Aktualności

ODSŁUCHAJ
07.06.2023

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zdjęcie Artykułu

Informujemy, że LV sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu odbędzie się 14 czerwca br. godz. 14:00 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr LIV/23 z Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu.
 5. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 6. Debata nad "Raportem o stanie Gminy Strzegom za 2022 rok".
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Strzegomia.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2022 rok:
  a) Wystąpienie Burmistrza Strzegomia - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Strzegomia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2022 rok,
  b) Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
  c) dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzegom za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2022 rok,
  b) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2023 – 2032,
  b) w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2023,
 11. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.
Autor: Marek Jakubina
Liczba wyświetleń: 245

Powrót