Aktualności

ODSŁUCHAJ
07.06.2023

Ekopracownia w PSP nr 2 w Strzegomiu

Zdjęcie Artykułu

5 czerwca br., czyli w Światowy Dzień Ochrony Środowiska nastąpiło uroczyste wręczenie promesy, dzięki której w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzegomiu powstanie nowoczesna „Ekopracownia - zielone serce szkoły” w ramach projektu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Wręczenie promesy odbyło się w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu znalazła się wśród 28 szkół województwa dolnośląskiego, która dzięki otrzymanym środkom, będzie mogła stworzyć ekopracownię odnawialnych źródeł energii. Kwota uzyskanej dotacji to 75 tys. złotych. - Mamy nadzieję, że dzięki otrzymanym funduszom będziemy mogli stworzyć na terenie szkoły nowoczesną, z wysokiej jakości zapleczem technicznym pracownię, która pozwoli uczniom zdobyć rzetelną wiedzę, nowe kompetencje oraz umiejętności, rozwijać kreatywność, pozyskać przestrzeń do realizacji własnych proekologicznych pomysłów – podkreśla dyrekcja placówki. Zajęcia prowadzone w nowoczesnej pracowni z pewnością przyczynią się do poprawy jakości edukacji ekologicznej i bardziej świadomego podejścia do środowiska naturalnego młodych ludzi. Szkoła dzięki powstaniu „Ekopracowni - zielonego serca szkoły”, stanie się centrum budowania wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, ekologicznej świadomości i aktywizacji lokalnej społeczności.

Autor: Marek Jakubina
Liczba wyświetleń: 358

Powrót