Aktualności

ODSŁUCHAJ
20.09.2023

Oddali hołd więźniom Obozu Pracy w Rusku

Zdjęcie Artykułu

W miniony piątek i w niedzielę, tj. 15. i 17 września br. odbyło się „XX - Jubileuszowe Spotkanie Religijno-Patriotyczne w Rusku” poświęcone pamięci wszystkich poległych, a także żyjących więźniów byłego obozu pracy. Honorowy patronat nad uroczystością objęli: ks. bp Marek Mendyk - biskup świdnicki oraz Zbigniew Suchyta - burmistrz Strzegomia.

W pierwszym dniu, w piątkowe przedpołudnie, organizatorzy przygotowali "VII Sympozjum popularno-naukowe", które odbyło się tradycyjnie w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie. Zaproszeni goście oraz najstarsza młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Strzegom wysłuchali:

- najistotniejszych informacji dotyczących historii Obozu Pracy Więźniów w Rusku, przygotowanych w ramach szkolnego projektu edukacyjnego, zrealizowanego przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie. Prelekcja prowadzona przez uczniów przeplatana była bardzo przejmującymi piosenkami i poezją autorstwa Tadeusza Kazimierza Mroza deklamowaną przez jaroszowską młodzież;

- dwóch referatów naukowych wygłoszonych przez prelegentów: dra Tomasz Dziurlę, który przedstawił referat przygotowany przez nieobecnego na sympozjum prof. dra hab. Emila Antoniszyna nt. "Obóz Pracy Więźniów w Rusku  na tle systemowej polityki  represyjnej  władz komunistycznych w Polsce" oraz Romana Asyngera nt. "Żołnierze wyklęci - skąd się wzięli?";

 - wystąpienia Tadeusza Kazimierza Mroza – zastępcy przewodniczącego Zarządu Głównego Ruchu Wolnych Demokratów, a przede wszystkim byłego więźnia OPW w Rusku nt. wspomnień związanych z jego pobytem w tymże obozie.

Wspólne zdjęcie zaproszonych gości zwieńczyło pierwszy dzień tegorocznych obchodów uroczystości.

Główne uroczystości rozpoczęły się w niedzielę o godz. 13:30 mszą św. w kościele filialnym pw. św. App. Piotra i Pawła w Rusku, którą koncelebrowali: ks. bp Adam Bałabuch - biskup pomocniczy diecezji świdnickiej, ks. Marek Krysiak – proboszcz Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie, ks. Jan Olender – poprzedni proboszcz Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie oraz ks. Bogusław Kobus - polski misjonarz pracujący na placówce misyjnej w USA. Ks. bp Adam Bałabuch wygłosił okolicznościową homilię odnosząca się do treści czytań liturgicznych oraz wspomnień i przeżyć więźniów skazanych na odsiadkę w byłym Obozie Pracy Więźniów w Jaroszowie-Rusku. W nabożeństwie uczestniczyły poczty sztandarowe: 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej, gminy Strzegom, szkół podstawowych i ponadpodstawowych działających na terenie gminy Strzegom, a także Związku Strzeleckiego Oddział Strzegom. Liturgię eucharystyczną oprawą muzyczną ubogacił zespół wokalno-instrumentalny „Jeruzalem” z Jaroszowa.

Po mszy św. o godz. 14:40 nastąpiło przejście uczestników spotkania przed obelisk z tablicą pamiątkową. Tam oficjalnie powitano wszystkich zaproszonych gości, odśpiewano hymn narodowy, a po przemówieniach dostojnych gości złożono okolicznościowe wieńce, kwiaty i znicze oraz odmówiono modlitwę za Ojczyznę i więźniów poległych w stalinowskich i nazistowskich łagrach i obozach pracy. Słowa refleksji dotyczące minionych czasów oraz wydarzeń, jakie miały miejsce w Rusku w latach 1948-1956 skierowali do uczestników: Zbigniew Suchyta - burmistrz Strzegomia, Ireneusz Zyska - wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii oraz Tadeusz Kazimierz Mróz - były więzień OPW w Rusku, którzy podzielili się z zebranymi autorefleksjami nt. mozołu życia w trudnych czasach funkcjonowania komunistycznych obozów pracy na ziemiach polskich po II wojnie światowej oraz kultywowania uroczystości poświęconych pamięci poległych więźniów. Po ceremonii złożenia okolicznościowych wieńców i wiązanek kwiatów mjr Norbert Sarnecki – prowadzący całą uroczystość, dokonał oficjalnego jej zakończenia.

W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz powiatowych i samorządowych, m.in.: pan Ireneusz Zyska - wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Zbigniew Suchyta - burmistrz Strzegomia, Tomasz Marczak – zastępca burmistrza Strzegomia, Piotr Szmidt - przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu, Paweł Rudnicki - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu, radni Rady Miejskiej w Strzegomiu, radni powiatu świdnickiego, Tadeusz Kazimierz Mróz z Wrocławia (były więzień w OPW Jaroszów) wraz z rodziną, pracownicy Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu gminy Strzegom, nauczyciele, młodzież i dzieci z wielu szkół z terenu naszej gminy, poczty sztandarowe, sołtys wsi Jaroszów, strzelcy ze Związku Strzeleckiego Oddział Strzegom, kombatanci oraz mieszkańcy gminy Strzegom i gminy Żarów. Ponadto, w tej pięknej uroczystości udział wzięła również kompania honorowa Wojska Polskiego z 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej.

Organizatorzy "XX Spotkania Religijno-Patriotycznego w Rusku" serdecznie dziękują dyrekcji i pracownikom Strzegomskiego Centrum Kultury za okazaną pomoc i profesjonalne nagłośnienie całej uroczystości, pracownikom Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, strzelcom ze Związku Strzeleckiego Oddział Strzegom, druhom strażakom z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaroszowie oraz wszystkim uczestnikom tej podniosłej uroczystości.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do Ruska na kolejne "Spotkanie Religijno-Patriotyczne" we wrześniu 2024 r.

Organizatorzy

Autor: Marek Jakubina
Liczba wyświetleń: 290

Powrót