Aktualności

ODSŁUCHAJ
21.09.2023

Zapowiedź wrześniowej sesji

Zdjęcie Artykułu

W czwartek 28 września br. odbędzie się LX sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu. Początek obrad o godz. 15:00.

Na zdjęciu Urząd Miejski w Strzegomiu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr LVII/23 oraz LVIII/23 z sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu.
 5. Powołanie komisji wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2023 - 2032,
  b) w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2023,
  c) w sprawie udzielenia w roku 2024 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Strzegom
  d) w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok".
 7. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.
Autor: Marek Jakubina
Liczba wyświetleń: 330

Powrót