Aktualności

ODSŁUCHAJ
29.09.2023

Dla dobra naszych mieszkańców   

Zdjęcie Artykułu

Ostatnie dni są bardzo udane dla strzegomskiego samorządu. Władzom naszego miasta udało się pozyskać sporo środków finansowych na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych, dzięki którym naszym mieszkańcom będzie się żyło lepiej.  

Na budowę sali sportowej w Olszanach udało się pozyskać blisko 5 mln zł dofinansowania. Inwestycja warto jest ok. 6,5 mln zł

 

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych

Gmina Strzegom pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki na poprawę bezpieczeństwa w obrębie dwóch ważnych przejść dla pieszych w Strzegomiu. Już wkrótce niebezpieczne przejście przez Al. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza zostanie wyposażone w azyl dla pieszych, światła ostrzegawcze, pomalowane w kolorze biało-czerwonym oraz doświetlone.

Z kolei przejście przez ul. Mickiewicza  w rejonie PSP nr 2 i OSiR-u zostanie przesunięte, tak aby spełniało wszystkie obowiązujące normy. Będzie przejściem wyniesionym, pomalowanym na biało-czerwono, wyposażonym w światła ostrzegawcze oraz zostanie doświetlone. Takie rozwiązanie dodatkowo zapewni spowolnienie ruchu na skrzyżowaniu licznie uczęszczanym przez dzieci z pobliskiej szkoły i przedszkola.

Łączna wartość obu zadań to kwota blisko 183 tys. zł, a dotacja stanowi aż 146 tys. zł, czyli 80% tej wartości. Oznacza to, że środki własne gminy zaangażowane w te zadania stanowić będą jedynie 36 tys. zł!    

Remont dachu kościoła w Rogoźnicy

Znamy także wyniki drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Do dofinansowania został wybrany wniosek dotyczący remontu pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy, złożony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy. Wniosek uzyskał dofinansowanie w kwocie 483,1 tys. zł.

Wniosek obejmuje prace remontowe dachu, w tym rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego, wymianę uszkodzonych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, jej oczyszczenie i wzmocnienie, wymianę łat drewnianych oraz wykonanie nowego pokrycia z dachówki karpiówki wraz z obróbkami blacharskimi.

Sala sportowa w Olszanach z dodatkowym dofinansowaniem

Gmina Strzegom pozyskała dodatkowe 650 tys. zł na dofinansowanie budowy sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach z programu „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Już wcześniej udało się pozyskać na tę inwestycję 4,3 mln zł z Rządowego  Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki dodatkowemu dofinansowaniu z MEiN, warta 6,5 mln zł inwestycja zostanie sfinansowania kwotą aż 4,95 mln ze środków zewnętrznych.

Autor: Marek Jakubina
Liczba wyświetleń: 336

Powrót