Aktualności

ODSŁUCHAJ
28.11.2023

Przebudowa Andersa i Brzozowej  

Zdjęcie Artykułu

Trwają prace związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu”. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. ok. 1,5 mln zł. Jego całkowita wartość wynosi ok. 3,1 mln zł.

Prace związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu”

   

W ramach wspomnianej przebudowy zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,5 m (ul. Andersa) oraz 5,0 m (ul. Brzozowa) wraz z jednostronnym chodnikiem oraz poboczem.

Przebudowie ulegną także istniejące zjazdy indywidualne oraz publiczne. Zakres zadania obejmuje również budowę i przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu, w tym budowę kanału technologicznego oraz  nowej sieci oświetlenia drogowego. Dla zwiększenia bezpieczeństwa powstaną dwa przejścia dla pieszych doświetlane za pomocą opraw ze źródłem światła typu LED.

Aktualnie trwają prace związane z budową nowej kanalizacji deszczowej w ul. Andersa. Wiosną przyszłego roku rozpoczną się prace ziemne związane z wykonaniem nowego oświetlenia i ułożeniem nawierzchni. Zakończenie zadania planowane jest na wrzesień 2024 r.  

Tablica informująca o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Autor: Marek Jakubina
Liczba wyświetleń: 271

Powrót