Aktualności

ODSŁUCHAJ
16.06.2018

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Strategii SUDETY 2030

Zdjęcie Artykułu

Burmistrz Strzegomia zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”.

Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świdnicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki.

PLIK DO POBRANIA:

Projekt strategii do pobrania , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.90 MB]

 

Konsultacje prowadzone będą od dnia 15.06.2018r. do dnia 13.07.2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem:

http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl 

lub w sposób tradycyjny - wydrukowane i wypełnione ręcznie formularze: 

Formularz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [244.01 KB]

Formularze można dostarczyć:

  1. osobiście do Wydziału Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, ul. Rynek 38, parter, pok. nr 15,
  2. przesyłając na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom z dopiskiem „Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Sudety 2030”.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest:
Marek Flakowski
Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
Strzegom, ul. Rynek 38, parter, pok. nr 5
tel. 74 85 60 564

Jednocześnie Burmistrz Strzegomia zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu konsultacyjnym ww. dokumentu, które odbędzie się dnia 10 lipca 2017r. w godzinach od 11.00 do 13.00, w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Armii Krajowej 49 w Świdnicy.

Czym jest Strategia Rozwoju Sudety 2030?

Dolny Śląsk jest jednym z szybciej rozwijających się regionów w Polsce i Europie. Rozwój ten nie jest równomierny. Południowa część naszego województwa, a w szczególności Przedgórze Sudeckie i Sudety, przeszły w minionych latach trudną transformację i do tej pory zmagają się z ogromnymi problemami, takimi jak: trudności komunikacyjne, brak mieszkań, degradacja infrastruktury, bezrobocie, spadek liczby mieszkańców, wykluczenie społeczne. Dystans wobec szybciej rozwijających się regionów w Polsce i północy Dolnego Śląska, stale się powiększa.

11 grudnia 2017 r. przedstawiciele 106 samorządów południa i południowego zachodu Dolnego Śląska podpisali we Wleniu Deklarację Sudecką. Wyrazili w niej wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do stworzenia wspólnego planu modernizacji i rozwoju subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego - Strategii Rozwoju Sudety 2030, nad którą obecnie pracujemy. Celem działań które podejmujemy jest uzyskanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego tej części Dolnego Śląska.

Opracowywana strategia określa bariery rozwojowe i obszary problemowe. Została w niej przedstawiona wizja przyszłości naszego regionu, cel główny, cele strategiczne oraz priorytety i działania strategiczne, których realizacja przybliży nas do przedstawionej wizji rozwoju.

Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest narzędziem, które pomoże w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego południa i zachodu województwa dolnośląskiego. Spełnia ona główne założenia polityki spójności Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji prawnych związanych z nową perspektywą budżetową po 2020 roku. Dzięki temu ułatwi ona dalsze działania w celu pozyskiwania wsparcia finansowego z różnych źródeł: unijnych, krajowych, regionalnych itp. - potrzebnego dla zrównoważonego rozwoju i likwidacji barier, które obecnie ten rozwój hamują.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 709

Powrót