Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Aktualności

ODSŁUCHAJ
20.06.2018

Program współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi 2018-2019

Zdjęcie Artykułu

Wieloletni program współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019

PLIKI DO POBRANIA:

UCHWAŁA NR 89/17, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [278.71 KB

RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019.

PLIKI DO POBRANIA:

Treść ogłoszenia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [504.39 KB]

 

Projekt uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.45 MB]

Formularz uwag i wniosków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [197.62 KB]

 

ZAPROSZENIE

do udziału w pracach nad projektem "Wieloletniego programu współpracy gminy Strzegom
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019"

Burmistrz Strzegomia informuje o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu "Wieloletniego programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019". W związku z powyższym zapraszamy Państwa, a w szczególności organizacje pozarządowe, do aktywnego uczestnictwa.

Propozycje do Programu należy zgłaszać do dnia 31 maja 2017r. na adres:

Urząd Miejski w Strzegomiu
Zespół Bezpieczeństwa, Profilaktyki
i Organizacji Pozarządowych
Rynek 38, 58-150 Strzegom
lub na adres e-mail: strzegom@strzegom.pl 

Po zebraniu propozycji przygotowany zostanie projekt "Wieloletniego programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019", który następnie zostanie poddany konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą nr 30/11 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


PLIKI DO POBRANIA:

FORMULARZ ZGŁASZANIA PROPOZYCJI, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [43.00 KB]

HARMONOGRAM PRAC, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [415.86 KB]

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 1018

Powrót