Aktualności

ODSŁUCHAJ
30.08.2018

Obradowali radni

Zdjęcie Artykułu

28 sierpnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbyła się jedna z ostatnich sesji Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018.

Radni przegłosowali uchwałę ws. udzielenia pomocy finansowej powiatowi świdnickiemu w wys. 80 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2883D w Godzieszówku, która jest w złym stanie technicznym i wymaga przebudowy.
 
Kolejna uchwała dotyczyła zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu w wys. 445,5 tys. zł na  zadanie  inwestycyjne  pn: „Zakup  i montaż energooszczędnego oświetlenia - lamp hybrydowych w gminie Strzegom”. Źródłem spłaty zaciągniętej pożyczki będą dochody własne gminy. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2019-2024.
 
W związku z ujednoliconymi wymogami ministra środowiska w zakresie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w związku z kończącą się umową na odbiór odpadów komunalnych, powstała konieczność uchwalenia nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom. Podjęto również uchwałę ws. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 
Ponadto przegłosowano uchwały ws.: zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2018-2027, zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2018, uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Międzyrzecze oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Strzegom miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 
Ze szczegółową treścią podjętych uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce eSesja.
Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 1312

Powrót