Aktualności

ODSŁUCHAJ
29.01.2019

Rozszerzona zbiórka odpadów komunalnych

Zdjęcie Artykułu

Informujemy właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców, że zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów - przy okazji zawierania nowej umowy z odbiorcą odpadów komunalnych - gmina Strzegom jest zobowiązana rozszerzyć zbiórkę odpadów komunalnych o selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów z papieru i tektury.

W wymagane pojemniki koloru brązowego oraz koloru niebieskiego doposaży odbiorca odpadów, który wyłoniony zostanie w postępowaniu przetargowym. Pojemnik brązowy dostawiony zostanie w miejscu zbierania odpadów komunalnych na terenie poszczególnych nieruchomości, natomiast niebieski "dzwon" dostawiony zostanie w "gnieździe" przy "dzwonie" zielonym.

W związku z nierozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym dotyczącym odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Strzegom, informujemy mieszkańców, że pojemniki do selektywnej zbiorki odpadów biodegradowalnych oraz pojemniki "dzwony" do selektywnej zbiórki papieru i tektury dostawiane będą sukcesywnie, począwszy od stycznia 2019 r. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów bio oraz selektywnej zbiórki papieru i tektury będzie następował w momencie dostawienia pojemników.

W przypadku chęci selektywnej zbiórki bioodpadów przez właściciela nieruchomości przed dostawieniem przez ich odbiorcę brązowego pojemnika - zwracamy się z prośbą o zbieranie odpadów bio w brązowych workach.

Informujemy, że od stycznia 2019 r. zmianie ulega częstotliwość odbierania odpadów komunalnych w naszej gminie.

Pozostałe odpady niesegregowane - zmieszane, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji - odbierane będą minimum jeden raz w tygodniu.
Odpady z papieru i tektury odbierane będą minimum jeden raz na dwa tygodnie. Szkło odbierane będzie minimum jeden raz w miesiącu.

Odpady wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady zielone - odbierane będą minimum jeden raz w miesiącu.

Właścicielom nieruchomości i mieszkańcom naszej gminy dostarczona została ulotka informująca o zasadach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obowiązujących w gminie Strzegom od stycznia 2019 r.

Ulotka wykonana została w formie naklejki i będzie pomocna podczas zbierania odpadów komunalnych.

Aktualnie odbiorca odpadów komunalnych dostarczy wszystkim właścicielom nieruchomości i mieszkańcom harmonogramy ich odbioru. Harmonogramy te dostępne są także na stronie internetowej gminy Strzegom oraz Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu sp. z o.o.

Informujemy także, że w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi pok. nr 16 - do odebrania są okolicznościowe kalendarze na rok 2019. Liczba kalendarzy jest ograniczona - dla 600 pierwszych chętnych.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 338

Powrót