Aktualności

ODSŁUCHAJ
30.01.2019

Informacja o wyniku konsultacji społecznych projektu Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok

Zdjęcie Artykułu

Burmistrz Strzegomia ogłosił dnia 17.07.2018 r. konsultacje społeczne Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok. Wniesienie uwag i propozycji odnośnie treści zasad możliwe było w terminie do 31.07.2018 r.

We wskazanym powyżej terminie do siedziby Burmistrza Strzegomia nie wpłynęły żadne uwagi ani propozycje w przedmiotowym zakresie. W wyniku analizy treści Zasad Budżetu Obywatelskiego postanowiono zmienić zapis w § 2 pkt. 2 Zasad Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok dotyczący definicji środków trwałych. Zapis po zmianie brzmi następująco: Środki trwałe to składniki majątkowe o wartości powyżej 10 000 zł netto i o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok. Zmiana wynika z nowych zapisów w Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Pliki do pobrania:


 Burmistrz Strzegomia ogłosił dnia 17.07.2018 r. konsultacje społeczne Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok. Wniesienie uwag i propozycji odnośnie treści zasad możliwe było w terminie do 31.07.2018 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.65 MB]


ZARZĄDZENIE NR 250/B/2018 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 1 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 200/B/2018 w sprawie wprowadzenia Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [298.37 KB]


ZARZĄDZENIE NR 259/B/2018 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 8 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 200/B/2018 w sprawie wprowadzenia Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [167.11 KB]


ZARZĄDZENIE NR 230/B/2018 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 7 września 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 200/B/2018 w sprawie wprowadzenia Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [167.65 KB]


PROTOKÓŁ WERYFIKACJI PROJEKTÓW ZADAŃ ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STRZEGOM NA 2019 ROK, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [135.10 KB]


 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 164

Powrót