Aktualności

ODSŁUCHAJ
22.02.2019

Będą dotacje na wymianę pieców! 

Zdjęcie Artykułu

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców, którzy starali się o dotację na wymianę pieców. Dzięki pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu mieszkańcom gminy Strzegom, którzy w ostatnim okresie wymienili stare piece węglowe, zostaną udzielone dotacje na kwoty:142 049,00 zł (etap I), 288 970,57 zł (etap IIA), 96 000,00 zł (etap IIB).

Dotacja celowa ze środków budżetu gminy Strzegom w ramach programu priorytetowego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" na dofinansowanie wymiany lokalnego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi lub biomasą na przyjazne środowisku źródło ciepła jest realizowana przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na podstawie umów pożyczek nr 007/P/OA/WB/ z dnia 18.02.2019 r. - zadanie IIA nr 008/P/OA/WB/ z dnia 18.02.2019r. - zadanie IIA, nr 009/P/OA/WB/ z dnia 18.02.2019 r. - zadanie IIB.

Planuje się, że dotacje zostały udzielone dla 133 nieruchomości zlokalizowanych na terenie całej gminy. Zamiast starych pieców zostaną zamontowane: kotły gazowe, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012).

Dotacja wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4 000,00 zł. Przyznawana jest wspólnotom mieszkaniowym, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków) oraz właścicielom, współwłaścicielom nieruchomości bądź najemcom mieszkalnych lokali komunalnych. Dofinansowanie udzielane jest osobno na każdy lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny lub kotłownię (w przypadku kotłowni wspólnej), tzn. właściciel kilku nieruchomości w przypadku chęci objęcia ich dotacją, składa wniosek dla każdej nieruchomości oddzielnie (obowiązuje zasada: jedna nieruchomość - jedno zgłoszenie).

- Mamy nadzieję, że udzielona dotacja na wymianę pieców przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu poprawi jakość powietrza w naszej gminie - podkreśla burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta.

 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 326

Powrót