Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Aktualności

ODSŁUCHAJ
26.02.2019

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZEGOMIU

Zdjęcie Artykułu

„Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny lub innej osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

( Ustawa o przeciwdziałaniu Przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. z późn. zm. art. 2, pkt 1 i 2).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.9 a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), uchwały Nr 42/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 marca 2011 r., zarządzeniem Nr 116/B/11 Burmistrza Strzegomia z dnia 13 maja 2011 r. powołano Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu koordynuje działania wszystkich podmiotów uczestniczących w realizowaniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podmiotami, które są uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskiej Karty są : Komisariat Policji, placówki oświatowe, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki ochrony zdrowia i Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu.

Wszczęcie procedury następuje na skutek interwencji lub zgłoszenia stosowania przemocy domowej i nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy. Wszczęta procedura nie może być zakończona na wniosek osób w niej uczestniczących. Zakończenie procedury może nastąpić po zrealizowaniu planu pomocy lub stwierdzeniu, że dalsze prowadzenie działań jest bezzasadne.

Osoby uczestniczące w procedurze „Niebieskiej Karty” mają możliwość uzyskania bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych. Z bezpłatnych porad prawnych można skorzystać w CAS Karmel w Strzegomiu, a ze specjalistycznych porad w tym prawnych i psychologicznych można bezpłatnie skorzystać w Diecezjalnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Świdnicy, ul. Budowlana 6 – rejestracja telefoniczna nr tel.: 516 739 515 (jest to również telefon zaufania).

Zarówno osoby pokrzywdzone jak i sprawcy przemocy kierowani są również na konsultacje psychoterapeutyczne, które odbywają się dwa razy w miesiącu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu. Konsultacje od 7 lat prowadzi doświadczony psychoterapeuta. Osoby uczestniczące w procedurze Niebieskiej Karty mogą zarejestrować się na konsultacje telefonicznie. Nr tel. 74 647 71 85.

Przemoc w rodzinie jest często zjawiskiem ukrywanym. Osoba doznająca przemocy jest zastraszana i obawia się o swoje zdrowie i życie, nie wierzy, że ktoś może jej pomóc, że ma prawo prosić o pomoc, że coś się może zmienić, wstydzi się, ponieważ bierze na siebie całą odpowiedzialność za to, co dzieje się w jej domu. Taka sytuacja może trwać latami, dlatego bardzo istotna jest również rola świadka przemocy domowej.

Nie bądźmy obojętni, reagujmy na wszelkie przejawy przemocy domowej!

 

Autor: Irena Kołdacha OPS Strzegom
Liczba wyświetleń: 1688

Powrót