Aktualności

ODSŁUCHAJ
01.03.2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Zdjęcie Artykułu

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu informuje, że realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu, ul. Armii Krajowej 23 w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. 

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1 402 zł netto  w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

  • 1 056 zł netto  w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Żywność wydawana jest w każdy wtorek i piątek w godz. od 9.00 do 11.00 przez Caritas, ul. Paderewskiego (były punkt skupu ziół).

Transport żywności z Caritas Świdnica do strzegomskiego punktu odbioru odbywa się dzięki środkom finansowym przekazywanym przez Gminę Strzegom.

W związku z dużą ilością otrzymywanej żywności prosi się osoby chętne w ramach wolontariatu do pomocy w rozładunku towaru z Banku Żywności. Osoby zainteresowane pomocą proszone są o kontakt w punkcie odbioru żywności lub Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu.  

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 576

Powrót