Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Aktualności

ODSŁUCHAJ
25.04.2019

Strzegom na „Szlaku Kamienia” 

Zdjęcie Artykułu

W dniach od 25 do 26 kwietnia br. w czeskich Horicach odbywać się będzie konferencja podsumowująca polsko-czeski projekt „Szlak Kamienia”.

Dzięki uczestnictwu Gminy Strzegom w projekcie udało się:

  • wykorzystać przestrzeń publicznej na aleję wystawową dużych kamiennych rzeźb Aleja Rzeźb w Strzegomiu - miejsce popularyzacji i promocji sztuki wizualnej w postaci dużej rzeźby z kamienia. Stworzono stałe miejsce dla ekspozycji kamiennych rzeźb. Wykonano nawierzchnię z kostki granitowej, postumenty, oświetlenie, monitoring, małą architekturę (np. ławki, kosze, stojaki na rowery), fontannę, zdroje uliczne. Powstały alejki spacerowe, stanowiące dojście do rzeźb, wraz z oświetleniem i elementami małej architektury. Zaprojektowana zieleń uatrakcyjniła teren i wyeksponowała kamienne rzeźby.

  • wyeksponować punkt widokowy - oświetlenie krzyża na Górze Krzyżowej - wykonano oświetlenie oraz monitoring krzyża na punkcie widokowym obszaru chronionego krajobrazu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

  • oznakować trasę turystyczną - trasa i postoje, łączą 13 kamiennych zabytków Strzegomia. Przy każdym z miejsc trasy znajduje się tablica informująca o „Szlaku Kamienia”. Na tablicach zamieszczony jest kod QR. Tablice są granitowo – szklane: 2 duże na krańcach Alei Rzeźb oraz 12 małych przy zabytkach i atrakcjach kamiennych na terenie miasta Strzegomia. Trasy wykorzystuje istniejące już trasy turystyki pieszej, rowerowej i motoryzacyjnej.

  • uruchomić czesko-polską salę multimedialną w Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” - centrum informacji o Szlaku Kamienia i jego atrakcjach, które umożliwia wirtualny spacer po Szlaku Kamienia oraz kontakt z bliźniaczą salą w Hořicach. Turystom prezentowane są informacje zarówno o przyrodniczych, jak i kulturowych elementach tradycji kamienia na pograniczu polsko-czeskim, atrakcjach możliwych do zwiedzenia (wirtualny spacer, zdjęcia, wizytówki poszczególnych atrakcji), ale także informacje o kamieniu – granicie i piaskowcu, metodach wydobycia, obróbki i wykorzystania, w szczególności jako surowca dla sztuki i architektury. Sala multimedialna udostępnia informacje w 4 językach (polskim, czeskim, niemieckim i angielskim), zapewniając szerokiej grupie turystów niezbędne informacje zachęcające do realnego zwiedzenia szlaku, zaplanowania pobytu w poszczególnych miejscowościach na szlaku.

  • wydać wspólny folder „Szlak Kamienia”, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące „Szlaku Kamienia”. W folderze przeważają materiały obrazowe w formie zdjęć i map z krótkimi opisami. Na okładce folderu znajduje się gra do ostemplowania różnych miejsc na trasie „Szlaku Kamienia” i uzyskać nagrody.

  • przygotować spot promocyjny „Szlak kamienia” - w bardzo krótki i zwięzły sposób motywuje do zwiedzania „Szlaku Kamienia”. Spot będzie pokazywany w centrach informacji na trasie „Szlaku Kamienia” oraz rozpowszechniany zarówno w mediach jak i w Internecie.

W Strzegomiu odbyła się Konferencja promocyjna rozpoczynająca projekt Szlak Kamienia. Celem konferencji była promocja Szlaku Kamienia pośród szerokiej publiczności i przyciągnięcie maksymalnej liczby turystów i innych zainteresowanych osób.

Całkowita wartość budżetu projektu wynosi: 1.998.851,20 EUR.

Gmina Strzegom - całkowite wydatki –668.960,00 EUR, dofinansowanie 568.616,00 EUR. środki z budżetu gminy-100.344,00 EUR.

 

PLIK DO POBRANIA:


KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT „SZLAK KAMIENIA” 25-26 kwietnia 2019 rok – HORICE, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [11.29 MB]


 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 1805

Powrót