Aktualności

ODSŁUCHAJ
13.05.2019

Olszowa do przebudowy!

Zdjęcie Artykułu

Firma "DROG-ZIEM" ze Stanowic, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, będzie realizować przebudowę ul. Olszowej w Strzegomiu na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 374 (przy Lidlu) do firmy Drobiarskiej Sp. z o.o. To świetna informacja dla mieszkańców tej części Strzegomia.

Planowany remont pn. ,,Przebudowa drogi gminnej 110734D - ul. Olszowa w Strzegomiu - etap 1" składa się z zadania 1 obejmującego przebudowę głównego ciągu ul. Olszowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 374 (przy Lidlu) do firmy Drobiarskiej Sp. z o. o. oraz z zadania 2 składającego się z przebudowy pętli autobusowej przy ul. Brzozowej. W ramach realizowanych robót budowlanych wykonana zostanie: nowa nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz chodników z kostki betonowej. W ramach inwestycji powstanie również sieć kanalizacji deszczowej i nowe oświetlenie typu LED. Przebudowane zostaną ponadto zjazdy do nieruchomości, fragmentami wykonane zostanie również pobocze gruntowe.

Planowany termin realizacji inwestycji to późna jesień br. dla zadania 1 oraz połowa przyszłego roku dla zadania 2. Planowany koszt realizowanej inwestycji to około 5 mln zł, z czego połowa pochodzić będzie z budżetu państwa.

- To świetna wiadomość dla wszystkich mieszkańców ul. Olszowej w Strzegomiu. Chcę podziękować władzom Strzegomia za wszelkie działania i niezwykłą determinację w realizacji tej ważnej inwestycji drogowej - podkreśla radny RM w Strzegomiu Paweł Rudnicki.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 71

Powrót