Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Aktualności

ODSŁUCHAJ
07.06.2019

Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania

Zdjęcie Artykułu

Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu (06.06) radni udzielili burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (18 głosów "za", 1 głos "wstrzymujący") oraz podjęli uchwałę ws. udzielenia włodarzowi gminy wotum zaufania za realizację zadań określonych w "Raporcie o stanie gminy za 2018 rok" (19 głosów "za").

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, od obecnej kadencji wójt, burmistrz, prezydent miasta ma obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy na sesji absolutoryjnej. Początek obrad zdominowała więc debata radnych nad "Raportem o stanie gminy za 2018 rok". Raport obejmował podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego. Po zakończeniu ciekawej - trwającej ponad godzinę - dyskusji radni jednogłośnie podjęli uchwałę ws. udzielenia Zbigniewowi Suchycie wotum zaufania.

Najważniejszym punktem sesji było podjęcie uchwały ws. udzielenia burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Gospodarz naszej gminy w swoim przemówieniu podkreślał, że ubiegły rok był najtrudniejszym do realizacji pod kątem inwestycyjnym w ostatnich latach. - Nie był to łatwy czas i łatwy budżet. Udało się jednak zrealizować szereg inwestycji, na które pozyskano wiele środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. Chciałbym podziękować wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym gmina Strzegom może się tak dobrze rozwijać - zaznaczył. Przypomnijmy, że w 2018 r. nastąpiło otwarcie przyszkolnego basenu "Dolnośląski Delfinek", trwała zaawansowana budowa przedszkola pasywnego w Strzegomiu, realizowano przebudowę i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych, zakończono budowę Alei Rzeźb, przebudowano budynek komunalny na mieszkania socjalne w Jaroszowie, przebudowano i wyremontowano wiele dróg i chodników na terenie miasta i sołectw, dokonano termomodernizacji przeszkoli w Stanowicach i Jaroszowie, czy też zmodernizowano podwórko między ulicami Bohaterów Getta i Świdnicką w Strzegomiu. Lista zrealizowanych inwestycji jest bardzo długa, nic więc dziwnego, że radni zagłosowali za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Strzegomia. Wcześniej odczytano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu ws. przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. oraz opinie przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - odpowiednio: Stanisławy Górskiej i Pawła Rudnickiego.

Radni podjęli również uchwały ws.: zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2018 - 2027, zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2019, zmiany Statutu gminy Strzegom, wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom, zmiany przebiegu ulicy Malinowej w mieście Strzegom, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Międzyrzecze w gminie Strzegom, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 1 miasta Strzegom oraz zmiany Statutu samorządowej instytucji kultury - Strzegomskiego Centrum Kultury.

Warto jeszcze wspomnieć, że podczas obrad wręczono nowo wybranym sołtysom wsi gminy Strzegom oficjalne legitymacje.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 775

Powrót