Aktualności

ODSŁUCHAJ
06.09.2019

Pracowite dni czwartoklasistów w PSP nr 3

Zdjęcie Artykułu

Aby ułatwić uczniom przejście do nowego etapu edukacyjnego i obniżyć stres związany z rozpoczęciem nauki w klasie czwartej, nauczyciele PSP nr 3 opracowali i wdrożyli Program adaptacyjno – integracyjny.

W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie klasy IV pracowicie i interesująco spędzili dwa dni nowego roku szkolnego.

2 września odbyły się zajęcia z wychowawcą – p. Iwoną Krogel, na których zostały przekazane zasady funkcjonowania szkoły, omówiono prawa i obowiązki uczniów oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole, wspólnie stworzono Klasowy Kodeks Zasad Współżycia Społecznego oraz odbyły się wybory samorządu klasowego.

3 września p. Małgorzata Świstek zapoznała czwartoklasistów z elementami kinezjologii edukacyjnej, tzw. gimnastyki mózgu, uświadomiła znaczenie ruchu fizycznego dla efektywnego uczenia się.

Pani Małgorzata Wyrwa w szkolnej bibliotece wprowadziła młodych ludzi do fascynującego świata książek, a p. Edyta Oleksiak zaktywizowała uczniów na dynamicznych zajęciach integracyjnych z wykorzystaniem chusty animacyjnej.  Wykorzystane elementy pedagogiki zabawy pozytywnie oddziałują na grupę , korzystnie wpływają na sferę emocjonalną i społeczną, rozwijają, pozwalają kształtować właściwą , zdrowa samoocenę.

Czwartoklasiści poznali szkołę i panujące w niej zasady, z odwagą, optymizmem i zaciekawieniem przystępują do pracy!

Autor: Iwona Krogel- wychowawca kl.IV
Liczba wyświetleń: 344

Powrót