Aktualności

ODSŁUCHAJ
09.10.2019

PSP nr 3 zwycięzcą konkursu „Wzmocnij swoje otoczenie”

Zdjęcie Artykułu

Uczniowie PSP nr 3 wkrótce będą mogli korzystać z wielofunkcyjnej tablicy multimedialnej „Magiczna ściana” . Magiczna Ściana stanowi również system interaktywnej rozrywki grupowej. Urządzenie trafi do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzegomiu ,która zdobyła grant od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach konkursu „Wzmocnij swoje otoczenie”.

Projekt „Rozwińmy skrzydła!” zostanie zrealizowany do końca 2019 roku. Jego celem jest:

 • podniesienie i unowocześnienie standardu zdobywania wiedzy oraz rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów szkoły,
 • aktywizacja i integracja społeczności lokalnej dająca możliwość kulturalnego spędzania czasu wolnego i rozwoju osobistego.

Doposażenie świetlicy szkolnej w sprzęt multimedialny wraz z dostępem do Internetu jest podstawą prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w sposób odpowiadający potrzebom i standardom współczesnej edukacji.
Wychowankowie chętniej i aktywniej przyswajają wiedzę oraz rozwijają zdolności i talenty, jeśli przekaz następuje w nowoczesny i powszechnie występujący sposób. W świetlicy szkolnej przebywa rokrocznie ponad 100 uczniów ze wszystkich klas i dzięki temu mogliby korzystać z nowoczesnych źródeł przekazu informacji. W realizację projektu zaangażowani będą:

 • wychowawcy świetlicy szkolnej, którzy przygotowali harmonogramy:
  a) działań ekologicznych „Rzeka Strzegomka źródłem fauny i flory”,
  b) zajęć profilaktyki logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, c) harmonogram działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną.
  d) promocji projektu;
 • wszyscy uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej (będą w nowoczesny sposób wzbogacali wiedzę, rozwijali umiejętności i zdolności);
 • nauczyciele, którzy będą mieli możliwość przeprowadzania zajęć pozalekcyjnych w niestandardowy sposób korzystając z nowoczesnych technologii;
 • rodzice i członkowie rodzin uczniów szkoły, mieszkańcy Strzegomia (dla nich organizowane będą cykliczne spotkania w ramach wieczorków filmowych, klubów dyskusyjnych, czy spotkań z piosenką karaoke i imprez środowiskowych).

Partnerami projektu podczas jego realizacji będą radni, sponsorzy, rodzice i członkowie ich rodzin, mieszkańcy Strzegomia.

Trwający od lutego konkurs PSE „Wzmocnij swoje otoczenie” miał na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu.

 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 469

Powrót