Aktualności

ODSŁUCHAJ
26.11.2019

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w PSP w Stanowicach

Zdjęcie Artykułu

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanowicach wzięli udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska.


W tym roku przypada wyjątkowa - 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu w wielu krajach dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

Z tej okazji zostały przeprowadzone zajęcia propagujące prawa dzieci. Młodsi uczniowie podczas zabaw poznawali swoje prawa, natomiast starsi uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, których celem było przybliżenie problemów dzieci żyjących w różnych zakątkach świata.

 

Autor: Barbara Smyk
Liczba wyświetleń: 103

Powrót