Aktualności

ODSŁUCHAJ
28.11.2019

Nowe projekty e-Twinning w PSP nr 2 w Strzegomiu

Zdjęcie Artykułu

W roku szkolnym 2019/2020 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu ruszyła z kolejnymi projektami edukacyjnymi, tym razem, realizowanymi na platformie edukacyjnej e-Twinning, na której społeczność szkolna, gromadząca szkoły z całej Europy (i nie tylko), współpracuje ze sobą za pomocą mediów elektronicznych.

Projekty nastawione są na rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych i tym samym zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego oraz poszukiwanie nowych znajomości z różnych części Europy poznając ich tradycje, kulturę, zwyczaje, a także podobieństwa i różnice w szkolnictwie.

Pierwszy projekt ”Be kind! Change the world!” przeznaczony jest dla uczniów klas 6-7. Celem projektu jest propagowanie życzliwości, inspiracji i wdzięczności. Nie ma lepszego czasu na rozwijanie dobroci, tolerancji i empatii niż teraźniejszość, więc bądźmy uprzejmi i zmieniajmy świat już dziś! Projekt ponadto rozwija kompetencje międzykulturowe, poprawia znajomość j. angielskiego oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej. W działania zaangażowane są szkoły z Serbii, Włoch, Turcji, Ukrainy, Portugalii oraz Polski. W tym projekcie uczniowie tworzą logo projektu, prezentują swój kraj, miasto i szkołę, a następnie współpracując z rówieśnikami z Europy przeprowadzają działania związane z tematem projektu oraz tworzą dla siebie nawzajem upominki w formie zakładek, które docierają do szkół drogą pocztową. Wszystkie działania są prezentowane na platformie e-Twinning. Na platformie uczniowie wymieniają się swoimi poglądami na temat swoich miast, szkół, a także na temat związany z tytułem przewodnim.

Drugi projekt „ Fun with words” skierowany jest do dzieci klas młodszych. Celem jest nauka słów, objętych w programie nauczania w prosty i przyjemny sposób. Uczniowi prowadzą swój kącik e-Twinning, który ozdabiają swoimi pracami i działaniami tematycznymi na dany miesiąc. Metody, pomysły oraz rezultaty podejmowanych działań prezentowane są na międzynarodowej platformie e-Twinning wśród partnerów, którzy włączyli się w realizację opisywanego projektu. W projekcie współpracuje około 50 szkół europejskich, co sprzyja dobrej wymianie doświadczeń i metod pracy wśród nauczycieli. Dzięki projektowi uczniowie poznają, jak uczą się ich rówieśnicy w innych krajach, poznają ich miasta, szkoły oraz rozwijają świadomość wartości poznawania świata. Działania projektu sprawią, że uczniowie klas młodszych poprawią swoje umiejętności językowe oraz będą otwarci na różnice kulturowe, a nauczyciele poznają nowe, ciekawe pomysły związane z pracą z dziećmi.

Trzeci projekt „ Writing journey” ma na celu zmotywowanie uczniów do rozwijania umiejętności pisania w języku angielskim. Projekt pomoże uczniom poznać nowe metody technologiczne, które przyczynią się do wykorzystywania ich w procesie uczenia się, a także wzmocnią swoje umiejętności dotyczące umiejętności pisania w języku angielskim. W projekt zaangażowane są trzy państwa: Hiszpania, Turcja i Polska. Uczniowie w każdym miesiącu otrzymują temat, którego wątek rozwijają korzystając ze swoich możliwości i inwencji twórczej oraz wykorzystując ICT. Efektem końcowym będzie publikacja opowiadań w formie e-książeczki.

Ideą wszystkich projektów jest promowanie własnej kultury, poznawanie kultury różnych krajów za pomocą narzędzi internetowych oraz organizowanie działań, w których wszystkie uczestniczące szkoły europejskie działają wspólnie. Ideą jest oprawa umiejętności uczniów w zakresie ICT, komunikacji i umiejętności językowych, uczestnictwo w interaktywnych zajęciach, poprawa umiejętności pracy w grupach oraz przekazywanie wartości, takich jak: szacunek dla innych, tolerancja i otwartość na różne kultury.

Koordynator projektu

Agnieszka Trzeciak – nauczycielka języka angielskiego w PSP nr 2 w Strzegomiu

 

 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 112

Powrót