Aktualności

ODSŁUCHAJ
28.11.2019

Certyfikat "Szkoła przyjazna osobom niewidomym" dla PSP nr 2

Zdjęcie Artykułu

W dniach 14-20 października br. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu przyłączyła się do akcji społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski 2019 pt.: "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!" realizując w swojej placówce zajęcia z dziećmi na temat potrzeb i możliwości osób niewidomych i słabowidzących.

Warto podkreślić, że nasza szkoła była jedyną, która wzięła udział w tym projekcie z terenu województwa dolnośląskiego.

Celem akcji było kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo; zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku; przygotowanie do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo.

W projekcie uczestniczyli uczniowie klas I-VIII naszej szkoły z oddziałem przedszkolnym. W ramach obchodów przeprowadziliśmy zajęcia wychowawcze oraz informatyczne, podczas których wykorzystaliśmy filmiki i ćwiczenia praktyczne obrazujące, jak funkcjonują i poznają świat ludzie niewidomi.

Wprowadzając ćwiczenia ukierunkowane na doświadczanie za pomocą innych niż wzrok zmysłów, wdrażaliśmy dzieci do zrozumienia sytuacji ludzi pozbawionych możliwości widzenia. Ćwiczenia praktyczne wykorzystywane podczas zajęć prowadziły do zrodzenia refleksji na temat tego, co było łatwe, co stanowiło problem i co można zrobić, aby poprawić sytuację osób z wadami wzroku. Jednym z przykładowych ćwiczeń była ścieżka sensoryczna ułożona z materiałów o zróżnicowanych fakturach. Zadaniem dzieci było przejście przez drogę z zamkniętymi oczami i opisanie swoich odczuć.
Ciekawym zadaniem było ćwiczenie "Prowadź mnie", podczas którego jedna osoba pełniła rolę przewodnika, a druga rolę osoby niewidomej. Dzięki temu dzieci odczuły chodzenie bez możliwości widzenia oraz uświadomiły sobie, jaka jest odpowiedzialność za druga osobę. Ćwiczenia z zawiązanymi oczami uświadomiły uczniom, jak ważna jest pomoc osobie z dysfunkcją wzrokową i pokazały trudności z jakimi stykają się osoby niewidzące i słabowidzące w codziennym życiu.

Dzieci wiedzą, że są to problemy z przemieszczaniem się, wykonywaniem prostych czynności oraz trudności związane z izolacją od rówieśników i zależnością od pomocy innych osób, dlatego są świadome, że np. robienie zakupów, pomoc w zejściu ze schodów czy wspólne spędzanie czasu to pomoc, jaką mogą zaoferować.

Na zajęciach zademonstrowano pismo punktowe, które można było dotknąć, a także spróbować swoich sił w rozpoznaniu konturów cyfr czy liter za pomocą zmysłu-dotyku.

Prezentowane filmiki edukacyjne oraz pogadanki uzmysłowiły uczniom, kim są osoby z dysfunkcją wzrokową, w jaki sposób można pomóc ludziom niewidomym w ich codziennym funkcjonowaniu i jak z nimi rozmawiać. Uczniowie dowiedzieli się, że biała laska, pies przewodnik czy człowiek przewodnik to sygnały dla osób sprawnych i służą one osobom niewidomym do odnajdywania przeszkód w otoczeniu. Dowiedzieli się, że ludzie z dysfunkcją wzrokową posiadają wyjątkową przenikliwość na rzeczy nieuchwytne dla innych ludzi, a to jest nieoceniona wartość, dzięki której osoby z niepełnosprawnością wzrokową mają wiele do zaoferowania.

Dzięki akcji wszyscy jesteśmy bardziej świadomi, otwarci, tolerancyjni i wyrozumiali wobec szeroko pojętej odmienności i potrafimy przejawiać etyczne postawy wobec ludzi niepełnosprawnych oraz udzielać właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku.

Koordynatorzy projektu
Agnieszka Trzeciak
Dorota Mazurek

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 171

Powrót