Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Aktualności

ODSŁUCHAJ
23.12.2019

Rozwińmy skrzydła! Wyjątkowe zajęcia dla uczniów ze Strzegomia

Zdjęcie Artykułu

Poznawanie tajemnic roślin i zwierząt, nauka prawidłowej wymowy oraz wspólne zabawy i imprezy – w takich atrakcjach w ciągu ostatnich kilku miesięcy brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzegomiu.

Organizacja dodatkowych zajęć i zakup sprzętu dydaktycznego były możliwe dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, w konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie”. Projekt obejmował zajęcia prowadzone w ramach wolontariatu, od czerwca do listopada 2019 r., przez wychowawczynie w  świetlicy szkolnej.

Zajęcia zostały podzielone na trzy części. Pierwsza obejmowała warsztaty ekologiczne, dzięki którym uczniowie z klas II-VIII poznali znaczenie rzeki Strzegomki dla zamieszkującej ją fauny i flory. Oznaczali rośliny nadbrzeża rzeki i wykonali zielniki, rozpoznawali zwierzęta żyjące w  Strzegomce, identyfikowali zanieczyszczenia mechaniczne i chemiczne rzeki. Uczyli się również o przyczynach powstawania zanieczyszczeń oraz sposobach dbania o czystość rzeki. Poznali wpływ lokalnej oczyszczalni ścieków na jakość wody w Strzegomce.

Drugą część stanowiły zajęcia z profilaktyki logopedycznej prowadzone przez neurologopedę. Uczestniczyło w nich 30 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Proponowany cykl zajęć wpłynął pozytywnie na proces stymulowania rozwoju mowy dzieci. W czasie zabawy dzieci doskonaliły sprawność narządów mowy, utrwalały prawidłowy tor oddechowy i dojrzały sposób połykania. To bezpośrednio przyczyniło się do poprawy artykulacji. Ponadto dzieci wzbogaciły zasób słownictwa oraz udoskonaliły poprawność budowania wypowiedzi.

Trzeci zakres stanowiły zajęcia aktywizujące i integrujące społeczność lokalną skupioną wokół szkoły. Zachęcały do częstszego wspólnego spędzania czasu wolnego rodziców i dzieci poprzez organizowane raz w miesiącu wieczorki filmowe i spotkania w klubie dyskusyjnym oraz kulturalne imprezy środowiskowe.

Dzięki przeprowadzeniu zajęć szkoła mogła podnieść i unowocześnić standardy zdobywania wiedzy oraz rozwinąć zdolności i zainteresowania wśród uczniów. Ponadto nastąpiła aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, dająca możliwość ciekawszego spędzania czasu wolnego i rozwoju osobistego. Wkrótce na wyposażeniu szkoły znajdzie się również wielofunkcyjna, interaktywna tablica multimedialna „Magiczna Ściana”. Zakupiony sprzęt wykorzystany zostanie w przyszłości do kontynuowania działań edukacyjno-wychowawczych na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Strzegom PSE realizują projekt budowy linii 400 kV relacji Mikułowa-Świebodzice, która jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców w południowo-zachodniej Polsce.

Realizatorki projektu

 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 996

Powrót