Aktualności

ODSŁUCHAJ
03.01.2020

Harmonogram odbioru odpadów na 2020 r.

Zdjęcie Artykułu

Poniżej podajemy harmonogram odbioru odpadów na 2020 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW

Odpady komunalne na terenie gminy Strzegom odbierane są zgodnie z ustalonym harmonogramem ich odbioru.

Pozostałe, niesegregowane – zmieszane odpady komunalne odbierane są minimum jeden raz w tygodniu, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantowań nieprzepełnianie się pojemników.

Metale i tworzywa sztuczne - odbierane są minimum jeden raz w tygodniu, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantowań nieprzepełnianie się pojemników.

Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - odbierane są minimum jeden raz w tygodniu, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantowań nieprzepełnianie się pojemników.

Papier, w tym odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury - odbierane są minimum jeden raz na dwa tygodnie, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantowań nieprzepełnianie się pojemników.

Szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła - odbierane są minimum jeden raz w miesiącu, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantowań nieprzepełnianie się pojemników.

Odpady wielkogabarytowe, meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone – odbierane są minimum jeden raz w miesiącu.

 

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strzegom jest:

ENERIS Surowce S.A. Oddział we Wrocławiu
ul. Jerzmanowska 8
58-519 Wrocław

 


 HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW


 

 

 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 989

Powrót