Aktualności

ODSŁUCHAJ
21.01.2020

Kolejny raz realizują program „Bieg po zdrowie”

Zdjęcie Artykułu

W styczniu 2020 r. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaroszowie przystępuje po raz czwarty do programu „Bieg po zdrowie”.

Jest to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany przez ekspertów w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Program realizowany jest we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno –Epidemiologiczną w Świdnicy.

„Bieg po zdrowie” skierowany jest do dzieci z 4 klasy szkoły podstawowej. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Ich podstawą jest stymulowanie kreatywności i aktywności młodych ludzi.

Podczas cyklu zajęć dzieci będą:

  • dyskutować,
  • wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
  • przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,
  • liczyć koszty palenia papierosów,
  • pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów.

Celem programu jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie odpowiednich umiejętności i postaw związanych z tym obszarem. A tym samym pomaganie w utrzymaniu zdrowia i osiąganie zadowolenia z życia obecnie i w przyszłości.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 142

Powrót