Aktualności

ODSŁUCHAJ
22.01.2020

Zapowiedź styczniowej sesji

Zdjęcie Artykułu

29 stycznia 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2018-2023.

Poniżej porządek obrad.

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr XIII z Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu odbytej w dniu 17 grudnia 2019 roku.
 5. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2019 - 2029,
  b) w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2020,
  c) w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej,
  d) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszany, w gminie Strzegom,
  e) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 2 miasta Strzegom,
  f) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 oraz w obrębie 2 miasta Strzegom,
  g) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom,
  h) zmieniająca Uchwałę Nr 89/2019 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
  i) w sprawie zmiany Regulaminów obiektów sportowych w Strzegomiu,
  j) zmieniająca uchwałę Nr 129/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu,
  k) zmieniająca uchwałę Nr 128/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu,
  l) zmieniająca uchwałę Nr 126/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu,
  m) w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2020 rok,
  n) w sprawie sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności burmistrza Strzegomia między sesjami.
 8. Informacja o pracach przewodniczącego rady między sesjami.
 9. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.
Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 245

Powrót