Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Aktualności

ODSŁUCHAJ
29.01.2020

Ważne dla uczestników scalenia

Zdjęcie Artykułu

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym zwalnia się od podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów.

Po upływie tego okresu zwolnienia, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku:
- w pierwszym roku o 75% i
- w drugim roku o 50%.

Tak więc ulga zostanie przyznana osobom, które złożyły w siedzibie burmistrza Strzegomia stosowne wnioski wraz z kompletem dokumentów.

Burmistrz Strzegomia informuje, że ulgi w podatku rolnym z tytułu scalenia gruntów we wsiach: Granica, Godzieszówek i Tomkowice zostaną udzielone dopiero po wprowadzeniu przez starostę świdnickiego stosownych zmian w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez ten organ.

Decyzje w sprawie wymiaru podatku za 2020 r. będą wydane bez uwzględnienia zmian dotyczących scalenia. Dopiero po wprowadzeniu powyższych zmian przez starostę, burmistrz wyda decyzje uwzględniające powstałe zmiany. Powyższe opóźnienie jest niezależne od burmistrza Strzegomia.

- Podatnicy, którzy złożyli stosowne wnioski, będą indywidualnie informowani przez burmistrza o terminie załatwienia ich sprawy - informuje Ewa Michaluk, naczelnik Wydziału Podatkowego w UM w Strzegomiu.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 883

Powrót