Aktualności

ODSŁUCHAJ
10.02.2020

„Bądź uprzejmy! Zmieniaj świat!”

Zdjęcie Artykułu

Z końcem I semestru 2019/2020 zakończyliśmy półroczną współpracę międzynarodową nad projektem e-Twinning zatytułowanym „Be Kind! Change the World!”Przystąpienie naszej szkoły do projektu było korzystne dla uczniów.

Poprzez partnerstwo z różnymi państwami uczniowie zyskali możliwość poznawania innych kultur oraz rozwijania swoich kompetencji językowych i TIK. Uczniowie biorący udział w projekciewykazali się dużym zaangażowaniem,uświadamiając sobie jednocześnie, jakiemożliwości komunikacyjne daje im znajomość języka angielskiego.

W pierwszym miesiącu realizowania projektu uczniowie przedstawili siebie, szkołę, miasto oraz swój kraj. Prezentacje były wykonywane na wirtualnej tablicy i zamieszczane na platformie Twinspace, dzięki czemu uczestnicy projektu mogli poznać siebie wzajemnie. Ciekawym zadaniem było projektowanie logo dla projektu przy wykorzystaniu różnych narzędzi internetowych.Najlepsze logo zostało wizerunkiem naszego projektu. Uczniowie tworzyli również własnoręczne plakaty z wybranym przez siebie motto związanym z życzliwością. Kolejnym działaniem była realizacja różnych dobrych uczynków, do czego uczniowie podeszli bardzo emocjonalnie i wykazali się wrażliwością i empatią.

Wszystkie prace były prezentowane za pomocą programów komputerowych, opisywane w języku angielskim i przesyłane na wyżej wymienioną platformę. Równie dużo radości sprawiło przygotowanie indywidualnych zakładek do książek z mądrymi przesłaniami o szerzeniu dobroci oraz wysłanie ich tradycyjną pocztą do szkół wylosowanych wcześniej partnerów. Nasi uczniowie przygotowali pomysłowe zakładki dla uczniów z Turcji oraz Włoch oraz z niecierpliwością czekali także na zakładki z tych obu państw, a nadejście ich wywołało wiele pozytywnych wrażeń. W międzyczasie utrzymywaliśmy kontakt, korzystając z narzędzi Twinspace, wymieniając nasze poglądy w języku angielskim na temat życzliwości na utworzonym forum.Poza tym, pracując w partnerstwie, uczniowie układali wiersze akrostyczne. Ich treść pokazała, jak twórcze dzieci są na całym świecie i choć różni nas język i kultura, to życzliwość jest rozumiana przez wszystkich tak samo i wszyscy mają świadomość tego, jakjest ważna w naszym życiu.

W 1 półroczu projekt był realizowany na zajęciach języka angielskiego prowadzonych przez Agnieszkę Trzeciak w klasach 6 i 7. W 2 półroczu będą go realizować także uczniowie innych klas. Zadanie zostało podsumowane ankietą ewaluacyjną i spostrzeżeniami omawianymi na platformie. Potwierdzają one, że działania podjęte w ramach projektu wniosły wiele nowych doświadczeń i przyniosły wszystkim wiele satysfakcji, a zamierzony cel projektu został osiągnięty. Pamiętajmy:„życzliwość zawsze wraca”.

 

Autor: PSP nr 2 w Strzegomiu
Liczba wyświetleń: 401

Powrót