Aktualności

ODSŁUCHAJ
26.02.2020

Prelekcje profilaktyczne dla jaroszowskich uczniów

Zdjęcie Artykułu

Profilaktyka to droga do wolności i przeciwdziałania skutkom zachowań niepożądanych. Dobro uczniów oraz ich edukacja w zakresie bezpieczeństwa i przeciwdziałania agresji jest priorytetem wychowawczym w ramach Programu Profilaktyczno -Wychowawczego w ZSP w Jaroszowie.

24 lutego br. w jaroszowskiej szkole, jak co roku, dla dzieci z grup przedszkolnych i uczniów z klas 1-4 odbyły się prelekcje profilaktyczne nt.: bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym, przeciwdziałanie dyskryminacji, zachowania w kontakcie z "obcym", zachowania w kontakcie z groźnym zwierzęciem.

Uczniowie z klas 5-8 rozmawiali i słuchali policjantów, którzy mówili nt. zagrożeń wynikających z cyberprzemocy, agresji fizycznej i psychicznej, hejtu. Uczniowie uzyskali też wiedzę na temat odpowiedzialności za własne czyny oraz informacje w zakresie prewencji w sprawach nieletnich.

W czasie spotkania w kilku grupach wiekowych wszyscy mieli możliwość wysłuchania policjantów oraz zadać im pytań. Oglądali również przygotowane przez Gości krótkie filmy na w/w tematy.

Prelekcje dla uczniów poprowadzili policjanci z Komisariatu Policji w Strzegomiu - Ewelina Fitas i Piotr Owczarek.

Bardzo dziękujemy za obszerne i w ciekawy sposób przedstawiane informacje naszym uczniom.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 179

Powrót